Category: Dutch Ebooks

Download e-book for kindle: De kleine koffie voor Dummies (Dutch Edition) by Anja Wiersma,Henk de Jager

By Anja Wiersma,Henk de Jager

In dit smakelijke boekje leer je alles over koffie, de aromatische warme drank die wereldwijd zo geliefd is. Onderwerpen als de geschiedenis van koffie, koffieproducerende landen en zetmethoden komen uitgebreid aan bod. Kun je een koffie-etiket niet goed lezen of wil je gewoon weten waar je koffie vandaan komt en hoe die is gemaakt? Met 'De kleine Koffie voor Dummies' kom je nooit meer ergens op de koffie.

Anja Wiersma is een enthousiaste (thuis)barista. Zij verzorgt gastronomische workshops en cursussen voor pros en geïnteresseerden. Daarnaast is zij auteur van De kleine Thee voor Dummies.

Show description

Get Aan de oever van de Piedra huilde ik (Dutch Edition) PDF

By Paulo Coelho,Piet Janssen

Tijdens een reis van een week door de Pyreneeën ontmoet Pilar, een studente uit Barcelona, een jeugdvriend van wie zij altijd is blijven houden. Deze vriend koestert gelijke gevoelens voor haar, maar zijn probleem is dat hij op het punt staat zich tot priester te laten wijden.

Via deze aangrijpende liefdesgeschiedenis toont Coelho ons de vrouwelijke kant van God. Dit prachtige boek werpt een ander licht op de kracht van de liefde en de ervaring van het spirituele.

Show description

Caroline Kroon's Inleiding tot de Latijnse Syntaxis (Dutch Edition) PDF

By Caroline Kroon

Inleiding tot de Latijnse syntaxis is een beknopt, op moderne wetenschappelijke inzichten gebaseerd overzicht van de Latijnse syntaxis, opgezet als cursusboek. Op een heldere manier worden aan de hand van aansprekende voorbeelden de belangrijkste kenmerken van de Latijnse zinsgrammatica behandeld. Hierbij ligt de nadruk meer op het verwerven van inzicht in het taalsysteem als geheel, dan op het aanleren van losse taalfeiten. Ook de tekstgrammatica komtin een aside hoofdstuk aan bod, waarmee het boek aansluit bij de toenemende aandacht in het middelbaar onderwijs voor het aanleren van vertaalstrategieën.

Inleiding tot de Latijnse syntaxis gaat vergezeld van een apart deel met gevarieerd oefenmateriaal, dat geheel gebaseerd is op authentieke Latijnse zinnen en tekstfragmenten. Hier kan de gebruiker niet alleen kennis maar vooral ook inzicht toetsen.
De bekende vertaler van Latijnse poëzie Piet Schrijvers verzorgde voor dit deel een aantal vertalingen,waaronder een integrale nieuwe vertaling van Cicero’s pleitrede voor Archias. Deze uitdagende cursus is ontwikkeld in de praktijk van het universitair onderwijs Latijn,waar hij door docenten en studenten al een aantal jaren enthousiast wordt gebruikt. Beide delen zijn ook geschikt voor ieder die zijn kennis van het Latijn wil actualiseren of uitbreiden. Voor docenten Latijn in het middelbaar onderwijs biedt het geheel een toegankelijke wetenschappelijke achtergrond bij de gangbare lesmethodes.

Show description

Get Hollands Siberie (Dutch Edition) PDF

By Mariët Meester

De franciscaan Peter Pex wordt naar `het slechtste dorp van Nederland Veenhuizen gestuurd waar eerder geen enkele pastoor het heeft kunnen uithouden. Hij komt er in 1936 in dienst van de rijkswerkinrichtingen. Vol vuur begint hij aan zijn taak en probeert tegelijkertijd het hiërarchisch georganiseerde justitiedorp te doorgronden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog belandt hij samen met zijn huishoudster in het verzet. Ze krijgen een geheime liefdesrelatie, die steeds ingrijpender en gecompliceerder wordt. Hollands Siberië vertelt over de opkomst en ondergang van een guy die alleen s nachts zichzelf kan zijn.

Show description

Download PDF by Michael Pye,Arthur de Smet,Pon Ruiter,Frits van der Waa: Aan de rand van de wereld (Dutch Edition)

By Michael Pye,Arthur de Smet,Pon Ruiter,Frits van der Waa

DWDD-BOEK VAN DE MAAND NOVEMBER 2014


Dat de middeleeuwen geen lege donkerte tussen het Romeinse Rijk en de renaissance waren, wisten we al langer. Maar nooit slaagde iemand erin het rijke middeleeuwse leven zo dichtbij te brengen als Michael Pye. Hij beschrijft hoe volkeren rond de Noordzee de eerste grote stappen zetten richting ons hedendaagse monetaire systeem, een rechtvaardige justitie, de moderne wetenschap, een opener visie op liefde en seks. Door overzees touch konden deze ideeën zich verspreiden en kreeg de Noord-Europese identiteit definitief vorm.

Pye, gerenommeerd historicus en verteller pur sang, laat ons kennismaken met Vlaamse vissers en Nederlandse ambachtslui, Vikings en artiesten, spionnen en ondernemende hanzeaten. Aan de hand van een ontzaglijk aantal bronnen beschrijft hij hun smaken, ziektes, technologie, mode enzovoort. Aan de rand van de wereld is een ronduit magnifiek boek over duizend wervelende jaren.

Show description

Thuis (Dutch Edition) by Marilynne Robinson,Ronald Vlek PDF

By Marilynne Robinson,Ronald Vlek

'Thuis maakt indruk als een uiterst zorgvuldig geschreven morele vertelling, die laat zien hoe het geloof de een optilt en de ander in het nauw drijft.' - NRC Handelsblad

Glory Boughton keert terug naar het dorp Gilead om voor haar stervende vader te zorgen. Al gauw verschijnt haar broer Jack, de verloren zoon, die twintig jaar spoorloos was once. Hij zoekt een toevluchtsoord, en wil in het reine komen met een verleden vol wangedrag en ellende. Jack, briljant, aandoenlijk en onvoorspelbaar, is een van de mooiste personages uit de moderne literatuur. Hij kan nergens aarden, is aan de drank, maar zijn vader aanbidt hem. Zijn pogingen om nader tot zijn zuster en zijn peetvader, buurman John Ames, te komen zijn even hartverscheurend als hopeloos.

Show description

Kees van der Wolf,Tanja van Beukering,Theo Veldkamp's Succesvol omgaan met gedragsproblemen (Dutch Edition) PDF

By Kees van der Wolf,Tanja van Beukering,Theo Veldkamp

Een gereedschapskist of wetenschappelijke toverstok met counsel en trucs voor het oplossen van gedragsproblemen bestaat niet. We zullen het met iets anders moeten doen. Daarover gaat het boek Gedragsproblemen in scholen (Acco, 2009).

Na het verschijnen ervan kregen we van vele kanten het verzoek om, passend bij dit boek, trainingsmateriaal uit te werken voor de lerarenopleidingen en de opleidingen `Master precise academic wishes. Het moest ook bruikbaar zijn voor de nascholing van schoolteams in het primair en het voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. Deze publicatie komt aan dit verzoek tegemoet.
Met het trainingsmateriaal willen we leraren en studenten stimuleren om in hun klas (en tuition) op een probleemoplossende manier te denken en te handelen bij gedragsproblemen. Niet de problemen staan centraal, maar vooral de oplossing ervan.

Themas zijn o.m. de volgende:

invloed van `good teaching
inzicht in de rol en betekenis van de leraar
examine van moeilijke praktijksituaties
ontwikkeling van geldige intuïtieve oordelen
goede en minder goede ingrepen van leraren
waarde van kwaliteiten en krachten van leerlingen en leraren
concrete handvatten voor groeps- en leerlingbesprekingen
systematische opbouw van preventie en aanpak van gedragsproblemen.

Het trainingsmateriaal is veelvuldig in de onderwijspraktijk beproefd, zowel in Nederland als daarbuiten.

OVER DE AUTEURS

Kees van der Wolf en Tanja van Beukering zijn als adviseurs, onderzoekers, opleiders en running shoes werkzaam bij Van der Wolf & Van Beukering, onderwijsadviseurs (www.deonderwijsadviseurs.nl).

Theo Veldkamp is coach en trainer van leraren, schoolteams en schoolbesturen.

Show description

Vermist/Verkort (Dutch Edition) by Patrick De Bruyn PDF

By Patrick De Bruyn

Vermist
Een boekhouder met een rimpelloze staat van dienst wordt gepest door zijn nieuwe collega’s. Pas wanneer ze het spel echt grof spelen, weert hij zich. Hij gaat echter door het lint en wordt op staande voet ontslagen. Hij schaamt zich zo diep voor zijn ontslag dat hij het aan niemand durft te vertellen. Zelfs niet aan zijn vrouw. Die vernedering kan hij niet aan en elke dag gaat de ex-boekhouder, zoals altijd, ’s ochtends de deur uit en komt ’s avonds weer thuis. Maar de maskerade is onmogelijk vol te houden en op een dag verdwijnt hij. Spoorloos. Zijn vrouw, een courageous huismoeder met een vrij kleurloos bestaan sinds de kinderen het huis uit zijn, is ontredderd.

Verkort
Deze gloednieuwe uitgave wordt aangevuld met vier prachtige korte verhalen van de koning van de psychologische spanning. Vier topverhalen die stuk voor stuk parels van een meester-observator zijn. De Bruyn: ‘Een kort verhaal schrijven is even moeilijk als een volledig boek. Moeilijker zelfs. Je wilt evenveel spanning, maar het moet op minder bladzijden. Maar het is wel wat ik het liefste schrijf.’

Show description

Kerstin Gier,Marlies Visser,Merel Leene's Silber (Boek der dromen Book 2) (Dutch Edition) PDF

By Kerstin Gier,Marlies Visser,Merel Leene

Liv Silber heeft nogal wat aan haar hoofd: Hoe kan het dat het roddelblog van de college al haar geheimen kent? Welke duistere gestalte schopt 's nachts stennis in de eindeloze gangen van de droomwereld? En wat gaat ze doen aan haar onuitstaanbare stiefzusje en sluwe grootmoeder? Nachtmerries, mysterieuze ontmoetingen en wilde achtervolgingen zijn niet bepaald bevorderlijk voor een goede nachtrust. Het feit dat er zowel overdag als 's nachts mensen zijn die nog een appeltje met Liv te schillen hebben, maakt het er allemaal niet beter op... Gelukkig heeft ze een aantal hele leuke (lees: knappe) vrienden en Henry die letterlijk de jongen van haar dromen is. Of heeft ook hij iets te verbergen? Liefhebbers van de Edelsteentrilogie: alles laten vallen!' - young-adults.nl

Show description